Szélesség
Profilarány
Átmérő
Személy
Kisteher
Off-road
Nyári
Téli
Négyévszak
Márka
Defekttűrő
XL
Fogyasztás
Tapadás
Zaj
 
Kosár

A kosár üres

Gyártók

ÁSZF /Általános Szerződési Feltételek/ - Vásárlási információk - Adatvédelmi Tájékoztató

ÁSZF /Általános Szerződési Feltételek/ letöltése vagy nyomtatása.

Adatvédelmi Tájékoztató letöltése vagy nyomtatása.

Üdvözöljük a Bart-Lux Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.autogumi-webaruhaz.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Bart-Lux Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Cserje utca 5. f2.

Levelezési cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 49-51.

Telefon: +36 (46) 413 756

Adószám: 11077396-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-700737

E-mail cím: info@autogumi-webaruhaz.hu

Tárhelyszolgáltató neve: UFO-Tech Kft.

Tárhelyszolgáltató címe:: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@ufotech.hu

 

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében személygépjármű gumiabroncsainak ügynöki értékesítésével foglalkozik.

A Szolgáltató e tevékenység folytatása során közvetítőként, az Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.; cégjegyzékszám: 01-09-462214; adószám: 12062852-2-44; info@akh.hu; a továbbiakban: AKH) megbízásából jár el. A Szolgáltató az általa közvetített szerződés megkötésére jogosult az AKH nevében, azonban a megkötött szerződést nem módosíthatja, a vételárat nem veheti át, és a fizetési határidőt nem állapíthatja meg.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve.

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A vásárlás menetének bemutatása

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A termék listáról a részletes termék oldal a termék fotójára, nevére vagy a részletek gombra klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A Termék keresőben lehetőség van kulcsszó, illetve a termék műszaki jellemzői (méretadatok, márka) alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A Felhasználó honlapon tájékozódhat a szállítási és fizetési feltételekről, megismerheti az adatkezelési tájékoztató tartalmát, valamint az aktuális híreket.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően a vásárlónak lehetősége van a regisztrációra vagy a regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.

Hasonlóképpen a ceruza ikon segítségével javíthat a már megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Felhasználó az "Adatok módosítása" menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződés a Felhasználó mint vevő és az AKH mint eladó között jön létre. A Felhasználó ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.

A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik (kivéve, ha a Felhasználó nem fogyasztó).

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásról szóló külön e-mail megérkezésekor (vagy adott esetben telefonon történt visszaigazolása után) jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével.

A Fogyasztóval kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor - a Szolgáltató vagy az AKH tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

Fizetés utánvétellel

A csomag ellenértékét a futár részére kell kiegyenlíteni.

 

6. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEMUTATÁSA

Futárszolgálat segítségével történő házhozszállítás

Házhozszállítást - Magyarország területére - a termék vásárlásakor választhatja. A házhoz-szállítás díja termékenként 1250 Ft/db. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában 1, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában 2 munkanapon belül megtörténik.

A webáruházban megvásárolt termékeket futárszolgálat (elsődlegesen a GLS) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.

A futár a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a futár egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. A futár a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futár a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. A jelen pontban foglaltak tekintetében a kötelezett az AKH, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási igényét és az az ezzel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat az AKH felé teheti meg.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az AKH részére.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát az AKH részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az AKH minden esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az AKH-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az AKH az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az AKH 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék AKH címére történő visszaküldésének közvetlen költsége (pl. szállítási vagy postaköltség) a Fogyasztót terheli, aminek az összege termékenként 945 Ft + áfa. Az AKH-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult. Amennyiben az AKH és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az AKH visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az AKH által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az AKH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az AKH a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén az AKH a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által értékesített termékek vagy szolgáltatások tekintetében:

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az AKH a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac AKH által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az AKH, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a fogyasztó

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt az AKH a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Felhasználónak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az AKH mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, amely jótállás időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre e Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az AKH-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

9. Szavatosság (kellékszavatosság és termékszavatosság)

Kellékszavatosság

Az AKH hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az AKH, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az AKH a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Fogyasztóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy

az az AKH-nak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

a szerződésszegés súlyát,

a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az AKH költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

az AKH a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,

a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az AKH-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az AKH adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az AKH-val közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az AKH-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az AKH e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

Az AKH által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

10. Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A jelen pont szerinti jogokat a Felhasználó az AKH-val szemben érvényesítheti.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetébena jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.

Az AKH a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

Az AKH törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át az AKH.

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó a Szolgáltató, illetve az AKH tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1., illetve 2. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szolgáltató, illetve az AKH a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató, illetve az AKH a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató, illetve az AKH egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató, illetve az AKH a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató, illetve az AKH és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

11. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatala, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése

12. Adatvédelem

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: > http://autogumi-webaruhaz.hu/tartalom/aruhaz/vasarlasi-informaciok/15-aszf-altalanos-szerzodesi-feltetelek-vasarlasi-informaciok-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

 

13. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. február 17.

Budapest, 2020 február 17.

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a www.autogumi-webaruhaz.hu domain név alatt működő webáruház vonatkozásában

 

A jelen tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között a www.autogumi-webaruhaz.hu domain név alatt működő, a Bart-Lux Kft. (a továbbiakban: „Bart-Lux”) által üzemeltetett webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Ügyfél”) vonatkozó információkat kezelik, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

A Webáruház működtetése során az Ügyfél 3. pontban részletezett személyes adatainak kezelésére kerül sor a jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott célokból. Ennek során elsődleges szempont a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”).

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak kezelését a Webáruház használatával és az ott kezdeményezett vásárlások lebonyolításával összefüggésben.

Ki az adatkezelő a Webáruház vonatkozásában?

A Webáruház üzemeltetését a Bart-Lux az Abroncs Kereskedőház Kft. (a továbbiakban: „AKH”) megbízásából, közvetítőként végzi, és a Webáruházban az Ügyfelekkel kötött szerződések az Ügyfelek és az AKH között jönnek létre. Ebből adódóan a Webáruház működtetésével és annak segítségével megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatosan közös adatkezelés történik.

 

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelők a következők:

 

név:

Bart-Lux Kft.

székhely:

1025 Budapest, Cserje utca 5. f2.

cégjegyzékszám:

01-09-700737

adószám:

11077396-2-41

telefonszám:

+36 30 214 8810

Weboldal:

www.autogumi-webaruhaz.hu

e-mail cím:

info@autogumi-webaruhaz.hu

 

név:

Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

cégjegyzékszám:

01-09-462214

adószám:

12062852-2-44

telefonszám:

+36 1 371-3333

Weboldal:

www.akh.hu

e-mail cím:

info@akh.hu


A Bart-Lux és az AKH nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles.

A Bart-Lux és az AKH között a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az adatkezelésre vonatkozó információk érintettek részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását egy erre vonatkozó megállapodásban szabályozták.

A megállapodás lényege az alábbiakban foglalható össze:

a Bart-Lux feladatai és felelőssége:

 • az érintettek tájékoztatása, különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk rendelkezésére bocsátásával;
 • adatok gyűjtése a Webáruház működtetése során;
 • adatok továbbítása az AKH felé a megrendelések teljesítésével összefüggésben;
 • érintetti hozzájárulások kezelése, ahol az adatkezelés ezen alapul;
 • az AKH támogatása az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben.

az AKH feladatai és felelőssége:

 • adatok kezelése a Webáruházban leadott megrendelésekkel kapcsolatosan;
 • érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok, megkeresések fogadása és feldolgozása.

Milyen adatokat gyűjtünk a Webáruház használata kapcsán?

A Bart-Lux és az AKH a Webáruház használata kapcsán a következő, Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása az AKH és az Ügyfél közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az AKH jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – amennyiben az Ügyfél nem adja meg ezeket az adatokat, az AKH nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket az Ügyfél részére):

 • felhasználónév;
 • e-mail cím;
 • teljes név;
 • szállítási cím;
 • számlázási cím (amennyiben eltérő);
 • megvásárolt termékek;
 • vásárlás napja/időpontja;
 • szállítás napja/időpontja;
 • fizetés módja;
 • kupon kód;

 

A Bart-Lux, illetve az AKH időről időre bizonyos promóciókat szervezhet a Webáruházban vásárolt termékekkel összefüggésben, melyek keretében pl. meghatározott termékeket vásárló Ügyfelek ajándékra válhatnak jogosulttá, ha a promóció aloldalán regisztrálnak és a vásárlást igazoló számlát a Bart-Lux, illetve az AKH erre a célra létrehozott e-mail címére elküldik. Az ilyen promóciókban való részvétel önkéntes, és az abban részt vevő Ügyfelek a regisztrációval hozzájárulnak az alábbi adataik AKH általi, a promóció céljára történő kezeléséhez (ha az ilyen promóciók keretén belül a Bart-Lux, illetve az AKH az alábbiaktól eltérő vagy azokon túl további személyes adatokat kezel, erről a promóció aloldalán a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket):

 • e-mail cím;
 • teljes név;
 • megvásárolt termékek;
 • vásárlás napja/időpontja;
 • vásárlást igazoló számla másolata és az azon szereplő adatok.

Mi az adatkezelés célja?

A Webáruház használatával összefüggésben a Bart-Lux és az AKH az Ügyfelek adatait az alábbi célokból kezelheti:

 • a Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések előkészítése és teljesítése;
 • közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából (akár a Bart-Lux, akár az AKH részéről) azon Ügyfelek részére, akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;
 • időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ügyfél személyes adatai jelen tájékoztató szerinti kezelésének jogalapja:

A fenti 4. pont első alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés (i) az Ügyfél és az AKH közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez, és (ii) a Bart-Lux és az AKH vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés céljából szükséges;

A fenti 4. pont második és harmadik alpontjai vonatkozásában: az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései;

A fenti 4. pont utolsó alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint.

 

Ki férhet hozzá a Webáruház vonatkozásában kezelt adatokhoz?

A jelen tájékoztató alapján az AKH által kezelt személyes adatokhoz a Bart-Lux -nál és az AKH-nál az alábbi személyek férhetnek hozzá (a mindenkori módosítások szerint):

Bart-Lux:

 • üzemeltetési részleg
 • marketing részleg

 

AKH:

 • üzemeltetési részleg
 • értékesítési részleg
 • IT részleg
 • marketing részleg

 

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat a Bart-Lux és az AKH nem továbbítja semmilyen harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére, kivéve (i) a Bart-Lux tárhelyszolgáltatóját (ii) a Webáruházban vásárolt termékek Ügyfél részére történő kiszállítása céljából az AKH által időről időre igénybe vett logisztikai szolgáltatót, valamint (iii) az az esetet, amikor az Árukereső.hu a Bart-Lux megbízása alapján adatfeldolgozási tevékenységet végez az Árukereső.hu Megbízható Bolt Programja működése kapcsán.

 

Milyen forrásból származnak a gyűjtött adatok?

A Bart-Lux a jelen tájékoztató alapján közvetlenül az Ügyféltől gyűjti a személyes adatokat. Az AKH a Webáruház működése során a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat a Bart-Lux -tól a Webáruház informatikai rendszerein keresztül kapja meg.

Mennyi ideig kezelik az Ügyfelek személyes adatait?

A Bart-Lux és az AKH az Ügyfelek személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fenti 4. pontban meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok lejártát megelőzően az Ügyfél az alábbi 9. pontban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá az Ügyfél, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, akár a Bart-Lux -nál, akár az AKH-nál bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen esetben az Ügyfél személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel.

Milyen intézkedéseket tesz a Bart-Lux és az AKH az adatok biztonságának védelme érdekében?

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően mind a Bart-Lux, mind az AKH biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a személyes adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Bart-Lux és az AKH megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. Az AKH az Ügyfél jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Ügyfél eseti alapon kifejezetten engedélyezi.

 

Milyen jogai és jogorvoslatai vannak az Ügyfeleknek személyes adataik Bart-Lux, illetve AKH által történő kezelésével összefüggésben?

A személyes adatok Bart-Lux, illetve AKH által a jelen tájékoztató alapján történő kezelésével összefüggésben az Ügyfél a következő jogokat gyakorolhatja:

Hozzáférési jog: Az Ügyfél visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre a Bart-Lux, illetve az AKH rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Ügyfél által kért további másolatokért a Goodgumi, illetve az AKH az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Bart-Lux és az AKH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Ügyfél továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Bart-Lux és az AKH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és a Bart-Lux és az AKH köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Azonban az Ügyfél nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Bart-Lux és az AKH korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Bart-Lux és az AKH ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Bart-Lux -nak és az AKH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Bart-Lux és az AKH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Bart-Lux vagy az AKH akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ügyfél bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, az AKH fenti 2. pontban megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni. A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet (i) elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található megfelelő beállítások módosításával, illetve (ii) írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket az AKH gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén az Ügyfél panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Ügyfél eljárást indíthat a Bart-Lux-szal, illetve az AKH-val szemben az illetékes bíróság (ideértve az Ügyfél lakhelye szerint illetékes törvényszéket), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.

Minden esetben javasolt, hogy az Ügyfél mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először az AKH-hoz továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen.

 

Vegyes rendelkezések

A jelen tájékoztató 2020. február 17. napjától visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. Az adatkezelők kötelesek a jelen tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálni és adott esetben a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani.

 

Tájékoztató a sütikről

Honlapunk használatával kapcsolatos szokásairól sütik (cookie-k) révén is gyűjthetünk adatokat. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépén, telefonján vagy táblagépén helyezünk el, és amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót honlapunkkal. Ezen kívül tájékoztatnak bennünket a látogatók honlap használatával kapcsolatos szokásairól. Honlapunk sütiket használ annak érdekében, hogy Ön számára maximális böngészési élményt biztosíthassunk, valamint fejleszthessük a honlap működését és funkcionalitását. Az sütikezelési tájékoztatónk további szakasza világos és érthető információt közöl az általunk használt sütik céljairól.

 

A sütik jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön jóváhagyását követően helyezünk el sütiket. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a honlapunkat – ezen sütikezelési tájékoztató oldalunk felkeresését kivéve –, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a honlapunkat. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

 

A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Például letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások hasznosak lehetnek ebből a szempontból:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer: látogassa meg a http://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót
 • Safari: látogassa meg a http://www.apple.com/support/ oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” (sütik) szót

 

A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó sütik és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó sütiket. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

 

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes sütik ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

 

Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

 

Az online szolgáltatás sütijei

Az online szolgáltatás sütijeit az Sigmanet Kft. szerverein tároljuk. A harmadik fél sütijei Harmadik féltől származó sütik nem az Sigmanet Kft. által üzemeltetett szervereken vannak tárolva. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során. A Google Analytics fáljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Budapest, 2020 február 18.